Espresso L-107

سایز پنل۱۸۳۰ × ۲۸۰۰
ضخامت۱۶-۱۸
متریال روکشلاک یووی
بافت روکشلاک براق

رنگ های مکمل

_