Gray travrtin L-116

سایز پنل۱۸۳۰ × ۲۸۰۰
ضخامت۱۶-۱۸
متریال روکشلاک یووی
بافت روکشلاک براق

رنگ های مکمل

_